STHF - Svenska Tunghanteringsförbundet

Välkommen till STHF

Svenska Tunghanteringsförbundet är en intresseorganisation för tunghanterings- branschen.

För våra kunder innebär det bland annat en effektiv, professionell och kostnadsrelevant tunghantering. Vi ska även bidra och verka för den fria konkurrensen. Det har konsument och kund rätt till! Svenska Tunghanteringsförbundet lägger stor vikt vid utrustning och personell säkerhet. Bland annat ska regelbundna egenkontroller, så kallade kvalitetstester, ske på utrustning enligt branschens och förbundets bestämmelser. Förbundets syfte och mål är även att bidra och verka till minskade miljöutsläpp och på sikt vara ledande inom miljöarbetet för branschen. Anlita ett företag som är medlem i STHF, Svenska Tunghanteringsförbundet

Vi kan och utvecklar tunghantering för framtiden.

 

STHF värnar om

Sample Images

Rätt utrustning.
Säker tunghantering.
Tryggt utförda uppdrag för oss och för kunden.
Utveckling av tunghanteringen för framtiden...

Drifthandboken för yrkesgruppen

Drifthandbok är framtagen för samtliga företag i STHF och innehåller formulerade och framtagna riktlinjer gällande allt från policy, service, tillsyn , skyddskläder, anvisningar, service, avvikelser och mycket, mycket mer. Innehållet beskriver väl utförande av våra hanteringstjänster ur kvalitets- miljö- och säkerhetssynpunkt. Boken uppdateras kontinuerligt. En tung garanti för dig som kund.

You are here: Home