Välkommen till STHF


Svenska Tunghanteringsförbundet är en intresseorganisation för tunghanterings- branschen.

För våra kunder innebär det bland annat en effektiv, professionell och kostnadsrelevant tunghantering. Vi ska även bidra och verka för den fria konkurrensen. Det har konsument och kund rätt till! Svenska Tunghanteringsförbundet lägger stor vikt vid utrustning och personell säkerhet. Bland annat ska regelbundna egenkontroller, så kallade kvalitetstester, ske på utrustning enligt branschens och förbundets bestämmelser. Förbundets syfte och mål är även att bidra och verka till minskade miljöutsläpp och på sikt vara ledande inom miljöarbetet för branschen. Anlita ett företag som är medlem i STHF, Svenska Tunghanteringsförbundet

Vi kan och utvecklar tunghantering för framtiden.

 

Anlita ett företag som är medlem i STHF


STHF värnar om branschen och dig som kund. Anlita ett företag som är medlem!
Du får en effektiv, professionell och kostnadsrelevant tunghantering. Medlemsföretag lägger stor vikt vid såväl materiell som personell säkerhet genom utbildning, erfarenhet och fortlöpande kontroller.

Vi verkar för den fria konkurrensen och att vi på sikt ska vara ledande inom miljöarbetet i branschen.

STHF värnar om

sam 44Rätt utrustning.
Säker tunghantering.
Tryggt utförda uppdrag för oss och för kunden.
Utveckling av tunghanteringen för framtiden...

Drifthandboken för yrkesgruppen

sam 44Drifthandbok är framtagen för samtliga företag i STHF och innehåller formulerade och framtagna riktlinjer gällande allt från policy, service, tillsyn , skyddskläder, anvisningar, service, avvikelser och mycket, mycket mer. Innehållet beskriver väl utförande av våra hanteringstjänster ur kvalitets- miljö- och säkerhetssynpunkt. Boken uppdateras kontinuerligt. En tung garanti för dig som kund.

Copyright © 2019 STHF - Svenska Tunghanteringsförbundet. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.